Alles Over Forex

Forex Education

>>> Wat is Technische Analyse bij forex Waar kan ik goede Forex Strategie artikelen vinden? Wat is Fundamentele Analyse bij forex


Wat is Technische Analyse bij forexTechnische analyse deel 1

Drie religieuze fanatici die het bij het verkeerde eind bleken te hebben, komen aan bij de hemelpoort en worden door Jezus persoonlijk ontvangen. De messias zweeft lichtjes in de lucht, omringt door een licht dat sterker is dan duizend zonnen. 'Wat was jouw zonde? Vertel het me en ik zal je vergeven.' Zegt Hij tegen de eerste fanaticus. De Jood knielt nederig en zegt: 'Ik dacht dat u een nep messias was en dat de echte nog moest komen.' Jezus spreidt zijn armen en zegt: 'Vanaf heden zult Gij met mij in het paradijs zijn.' 'En jij, wat was jouw zonde? Vertel het me en ik zal je vergeven.' Zegt Hij tegen de tweede. Ook de moslim knielt nederig en fluistert: 'Ik dacht dat u slechts een profeet was en geen messias.' Jezus spreidt wederom zijn armen en vergeeft hem. 'En jij?' zegt Hij tegen de laatste. 'Wat was jouw zonde?' De currency trader haalt een meetlint uit zijn broekzak, loopt op Jezus af, meet de lengte van Zijn voeten tot Zijn hoofd, en vervolgens van Zijn navel tot Zijn hoofd. Jezus, te verbaasd om te reageren, laat het gebeuren. Na zijn meting typt de currency trader wat getallen in op zijn rekenmachine en zegt: 'U kunt de messias niet zijn, want de verhouding tussen uw navel en uw hoofd, afgezet tegen uw gehele lengte is 0,58 en niet de fibonacci phi van 0,62. U voldoet dus niet aan de gouden standaard waar de Messias aan zou moeten voldoen.'
De Bulls & de Bears
Currency trading draait om het voorspellen van de markt. Geen enkele trader heeft het altijd bij het rechte eind, maar de succesvolle trader weet zijn verliezende trades binnen de perken te houden en zijn winnende trades te maximaliseren. Dit is de kern van succesvol trading op de forex markt. Om de kans op een juiste voorspelling zo groot mogelijk te maken heeft de trader de beschikking over twee analytische instrumenten: de fundamentele en de technische analyse, respectievelijk analyse van het nieuws en analyse van prijsgedrag in het verleden. Beide instrumenten worden echter geregeerd door dezelfde allesbepalende factor: de mens. Want de prijzen op de currency markt komen tot stand door menselijk gedrag. Door de uitkomst van de strijd tussen de ene groep (die inzet op daling) en de andere groep (die inzet op stijging). Of: Totale inzet Groep A > totale inzet Groep B = prijs gaat richting verwachting groep A. In currency trading worden deze twee groepen vaak Bulls en Bears genoemd.
Bulls: Traders die inzetten op stijging van de base currency ten opzichte van de quote currency. Dus bij het currency pair EUR/USD bijvoorbeeld, nemen ze een long positie in (euro's kopen/dollars verkopen).
Bears: Traders die inzetten op de daling van de base currency ten opzichte van de quote currency. In bovenstaand voorbeeld nemen ze dus een short positie in (euro's verkopen/ dollars aankopen). Het is de eeuwige strijd tussen de bulls en de bears die de prijsveranderingen bepaald. Prijzen komen niet tot stand door nieuwsberichten, overheidsbeslissingen of bewegingen van grafieken, ze komen tot stand door de reacties erop van de participanten op de forex markt. Dit inzicht is de helft van de oorlog. De oorzaak van prijsgedragingen op de forex markt Prijsgedrag is niet volkomen logisch, maar ook niet volkomen onlogisch. Als prijzen zich volkomen logisch zouden ontwikkelen zou iedereen het altijd eens zijn -logica laat immers geen plaats voor verschillende uitkomsten. Maar als prijsgedrag volkomen onlogisch was, dan zou er op de prijsontwikkeling van currency's geen pijl te trekken zijn. En dat is zeker niet het geval. omdat mensen -in ieder geval voor een deel- rationele wezens zijn, die rationele afwegingen maken.

Een groot deel van de prijsveranderingen komt tot stand door:
1)Reacties op basis van economische realiteit (multinationals & overheden)
2)Verwachtingen op basis van fundamentals (traders)
3)Verwachtingen op basis van technical indicators (traders)
4)Parabolic scaling (dealers)

Reacties op basis van economische realiteit (multinationals & overheden) Multinationals hedgen hun economisch risico vanwege activiteiten in het buitenland. hedging betekent het innemen van twee tegengestelde posities, om het risico te verminderen). Zij handelen echter niet op mogelijke koersveranderingen maar op de daadwerkelijke situatie op de markt, in vergelijking met hun eigen economische activiteiten. Overheden nemen soms posities in op de forex markt om te proberen de koers een bepaalde kant op de sturen. Dit gebeurt minder dan vroeger (de markt is eigenlijk te groot geworden) maar het komt nog steeds voor. Zo maakt de Zuid-Koreaans regering in 2008 bekend voor 5 miljard aan dollars te verkopen om de koers van de Won op te schroeven. Verwachtingen op basis van fundamentals (traders) Nieuws dat invloed heeft op het GDP, de rente stand, de handelsbalans of de politieke situatie van een land, heeft ook invloed op de forex markt. Traders proberen te voorspellen wat de verwachtingen op basis van het nieuws zijn, zodat ze er op in kunnen spelen en een gunstige positie innemen. Verwachtingen op basis van technical indicators (traders) Technische instrumenten om de markt 'te lezen' zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dit komt ook omdat deze instrumenten steeds eenvoudiger te verkrijgen en gebruiken zijn voor de miljoenen nieuwe amateur traders die er zijn bijgekomen door de opkomst van het internet. Deze indicatoren zijn de focus van de aankomende artikelen. Parabolic scaling (dealers) Dit klinkt ingewikkelder dan het is, maar vertalen is lastig. Verderop wordt het uitgebreider behandeld, maar waar het in het kort op neerkomt is dat de dealers zich in een sterk bewegende markt per definitie aan de verkeerde kant van de streep bevinden. Als iedereen bijvoorbeeld Euro's wil kopen en dollars wil verkopen, moeten zij Euro's verkopen en dollars kopen. Anders kunnen er immers geen transacties worden afgesloten. Het risico hiervan verkleinen ze door grotere posities in te nemen naarmate de koers zich verder ontwikkelt in een bepaalde richting. Deze 'Double up' strategie wordt parabolic scaling genoemd. Het effect is dat ze sneller break-even spelen wanneer de koers zich weer in de andere richting beweegt. Het gevolg hiervan, en dat is waarom we het hier noemen, is dat zich natuurlijke resistence & support levels vormen op de punten waarop de dealers break even uit kunnen stappen. Parabolic scaling is o.a. een belangrijke reden voor de kracht van de door veel forex traders gebruikte Fibonacci lines. Prijsgedrag in kaart brengen en beoordelen: Technical Analysis Technische analisten kijken naar prijsgedrag in het verleden en proberen op basis daarvan uitspraken te doen over de toekomst. Want ook al zitten er ondoorgrondelijke bewegingen in iedere prijs ontwikkeling, veel prijsgedrag blijkt toch juist terugkerend te zijn; maw, er zitten patronen in. Sommige van deze patronen zijn al te zien door simpelweg dagprijzen op een xy-as te plotten. Noteer bijvoorbeeld voor iedere handelsdag de 'sluitkoers' (die is er door de week niet echt, omdat de handel in currency 24 per dag door loopt ) in Nederland (16.00 's middags) voor de EUR/USD en kijk hoe de koers zich in een paar maanden ontwikkelt.
Prijsgedrag in kaart brengen en beoordelen: Technical Analysis
Technische analisten kijken naar prijsgedrag in het verleden en proberen op basis daarvan uitspraken te doen over de toekomst. Want ook al zitten er ondoorgrondelijke bewegingen in iedere prijs ontwikkeling, veel prijsgedrag blijkt toch juist terugkerend te zijn; maw, er zitten patronen in. Sommige van deze patronen zijn al te zien door simpelweg dagprijzen op een xy-as te plotten. Noteer bijvoorbeeld voor iedere handelsdag de 'sluitkoers' (die is er door de week niet echt, omdat de handel in currency 24 per dag door loopt ) in Nederland (16.00 's middags) voor de EUR/USD en kijk hoe de koers zich in een paar maanden ontwikkelt. Er is duidelijk een opgaande trend te zien. Trendbreuken op langere termijn komen niet zo heel veel voor, dus simpel geredeneerd is het voor een lange termijn trader veiliger om een long position EUR/USD in te nemen (dus Euro's kopen, Dollars verkopen) oftewel, de trend volgen. Dit is overigens wel (flink) versimplificeert geredeneerd, maar het laat zien dat het bekijken van koersontwikkelingen waardevolle informatie kan geven voor het innemen van winstgevende posities. Technisch analisten kijken op veel verschillende manieren naar de ontwikkeling van de prijs. Ruwweg zijn er echter 3 manieren te onderscheiden:

1) De ontwikkeling van de prijs over tijd (dus 'simpel' in kaart brengen van prijzen)
2) De ontwikkeling van de onwikkeling van de prijs. Veel van de beste/meestgebruikte technische indicatoren zijn zgn 'derivatieve' indicatoren: Ze kijken naar de ontwikkeling van de ontwikkeling. Een belangrijke reden voor hun populariteit is dat ze 'nep ontwikkelingen' er makkelijk tussenuit halen en dus een zuiverder beeld geven van de marktsituatie. Er zijn overigens ook indicatoren die kijken naar de ontwikkeling van de ontwikkeling van de prijsontwikkeling. Smile (derivatieven van derivatieven dus); doet me denken aan poker, waar je moet leren te denken wat je tegenstander denkt dat jij denkt dat hij denkt over jouw hand.
3)Verschillende tijdseenheden. Hoe de koers zich in het afgelopen uur heeft ontwikkeld kan een heel ander beeld geven dan hoe het over de afgelopen 24 uur of 30 dagen was. Analisten kijken naar verschillende tijdseenheden, die ook weer verschillen van de termijn waarop ze traden (intraday, day, kort, etc) Een oordeel over de markt gestaafd door fundamental indicators en technical indicators heeft een veel grotere kans op succes -en dus op winst. De spelers op de (forex) markt zijn zich de afgelopen jaren steeds meer gaan orienteren op technische indicatoren, wat betekent dat een deel van de prijsontwikkeling ook een self fullfilling prophecy wordt -iedereen reageert op een bepaalde manier op een ontwikkeling omdat iedereen de voorspelling van dezelfde indicators gebruikt. Alleen daarom al is het van groot belang om te weten hoe technical analysis tot stand komt en wat voor indicatoren er zoal gebruikt worden.Technische analyse deel 2

Alle technische analyse van de online valuta markt begint met het plotten van prijzen. Er zijn traders die nooit naar forex grafieken kijken voor het verkrijgen van forex informatie over hun forex strategie, alleen naar technical indicators -in wezen zijn dit derivaten van price charts- maar ook zij hebben in eerste instantie grafieken van prijsontwikkelingen nodig.
All hail the Personal Computer
Hoe vaak zou een boek / artikel dat de ontwikkeling van een bepaald onderwerp probeert te beschrijven eigenlijk moeten beginnen met 'Sinds de introductie van de personal computer.......' De PC heeft veel, heel veel veranderd in de wereld van degenen die hem kunnen veroorloven. Rekenkracht voor iedereen, kennis voor iedereen, entertainment voor iedereen, communicatie voor iedereen, met iedereen. Wat betreft de financiele markten was de impact enorm; en nog steeds zijn de naschokken voelbaar, bijvoorbeeld in de almaar toenemende populariteit van het online forex traden onder jongeren. Technische analyse van de forex heeft de afgelopen 3 decennia enorme sprongen gemaakt. Dankzij de computer zijn veel ingewikkelder berekeningen mogelijk geworden, die bovendien veel sneller, nauwkeuriger en langduriger kunnen worden gedaan. Met 2 drukken op de knop kan iedereen een grafiek oproepen van de EUR/USD over de afgelopen 10 jaar, met verschillende technical indicators die uitleg geven over momenten van fading, break-outs, line bouncing en nog veel meer goodies. Technical analysis van een financiele markt (beurs, opties, currency etc) was vroeger voorbehouden aan mensen die veel meer konden dan een beetje hoofdrekenen; zij plotten hun grafieken zelf en ontwikkelden formules om die grafieken te interpreteren -de een overigens met meer succes dan de ander...... Maar het enige dat we tegenwoordig nodig hebben is een PC, degelijke internetconnectie en kennis over wat al die grafieken en 'technical indicators' nou eigenlijk (voor ons kunnen) betekenen. Na een beetje studie zijn onderstaande grafieken lang zo ingewikkeld niet meer als ze nu misschien lijken. Prijzen plotten
Er zijn drie basis manieren om prijsontwikkelingen weer te geven op een xy-as kaart:
1)Line chart
2) Bar chart
3) Candlestick chart
Als je zelf al een beetje aan het handelen bent geslagen, dan weet je inmiddels waarschijnlijk al dat de candlestick chart veruit de meest gebruikte manier is. Toch is het handig om ook even stil te staan bij de eerste 2, omdat het inzicht geeft in de primaire basis van technische analyse.
Line Chart
Dit is de meest simpele manier om prijsacties weer te geven. Voor iedere periode neem je 1 prijs; dit kan de hoogste prijs zijn in die periode, de laagste of de gemiddelde. Vervolgens plot je de prijs op een kaart waarbij de x-as de tijdseenheid weergeeft en de y-as de prijs. Bijvoorbeeld zo:
Self-appointed forex helden willen nogal eens (onterecht) hun neus ophalen voor de line chart, maar ook al doet deze weergave methode wat simpel aan vergeleken bij bijvoorbeeld de candlestick chart, hij is wel heel makkelijk zelf op te stellen en geeft bovendien aardig wat informatie. Zo geeft bovenstaande grafiek onmiskenbaar de uptrend weer van de Euro vs de Dollar in de periode medio2008-medio2008. Nadeel van de Line chart is echter dat je weinig te zien krijgt over de opbouw van de prijs in een bepaalde periode. Bovenstaande kaart geeft voor iedere dag een prijs weer, maar wat gebeurde er op die dag? Hoe opende de markt, hoe ontwikkelde de prijs zich, en hoe sloot de markt? Dit soort informatie is vooral van veel belang bij daytrading, omdat het veel verteld over marktsentiment. Over de langere termijn maakt het echter minder uit of je een line-, bar- of candlestick chart gebruikt.
Bar chart
Deze manier van weergave laat al een stuk meer zien over de ontwikkeling van de prijs in een bepaalde periode. Iedere periode wordt weergegeven met een verticale bar, waarbij de onderkant de low aangeeft en de bovenkant de high voor die periode. De horizontale bar aan de linkerkant geeft de openingsprijs weer, en de horizontale bar aan de rechterkant de sluitingsprijs. Liggen opening en sluiting dicht bij elkaar terwijl de bar behoorlijk lang is, dan is er dus veel activiteit geweest, zonder dat het uiteindelijk verzilverd werd. Dat is bijvoorbeeld iets wat uit een enkele line chart nooit naar voren komt.
Candlestick chart
Dit is veruit de meest gebruikte manier van prijzen plotten tegenwoordig. De methode is uitgevonden door Japanse rijst handelaren in de zeventiende eeuw, dus zo jong is deze methode helemaal niet. Smile In het volgende artikel besteden we meer aandacht aan de candlestick, maar hieronder alvast een voorbeeld. Het mooie aan de candlestick is dat hij perfect weergeeft wat er binnen een bepaalde periode met de prijs is gebeurd. Bovendien zijn er allerlei soort candles - doji candle, long-legged doji candle, gravestone doji etc- en patronen -harami, hammer, dark cloud cover, three black crows, three white soldiersetc- die veel waarde hebben bij het voorspellen van toekomstig marktsentiment. Een ding is zeker: Als je een succesvol trader wilt worden moet je leren deze patronen te herkennen.. Kan je een hoop opleveren.....oh enne, blue / green be good, red be bad!Technische analyse deel 3

Candlesticks
Technische analyse en candlestick charts gaan samen als peper en zout bij de forex. forex grafieken maken vrijwel altijd gebruik van candlesticks, omdat ze de meeste forex informatie weergeven. Het is veruit de meest gebruikte manier van prijzen plotten tegenwoordig. De methode is uitgevonden door Japanse rijst handelaren in de zeventiende eeuw, dus zo jong is deze methode helemaal niet. Smile. Het mooie aan de candlestick is dat hij perfect weergeeft wat er binnen een bepaalde periode met de prijs is gebeurd. Bovendien zijn er allerlei soort candles - doji candle, long-legged doji candle, gravestone doji etc- en patronen -harami, hammer, dark cloud cover, three black crows, three white soldiersetc- die veel waarde hebben bij het voorspellen van toekomstig marktsentiment. Een ding is zeker: Als je een succesvol trader wilt worden moet je leren deze patronen te herkennen.. Kan je een hoop opleveren.....oh enne, blue/green be good, red be bad!
Groen is een hogere close dan open (stijgende koers, “bullish movement”, uptrend). De kleine stokjes boven en/of onder de body heten de shadows en Zwart is een zogenaamde doji; een candle met alleen maar shadows, en dus geen (rode of groene) body.Wat zou een doji weergeven? Precies, een stukje besluiteloosheid in de markt. Er is wel handel geweest (kijk maar naar de shadows), maar de sluitkoers van de periode ligt heel dichtbij de opening. Er is dus in feite vrij weinig gebeurd.
Een aantal specifieke candlesticks
Three white soldiers zijn drie groene candles op een rij. Dit betekent dat er een sterke uptrend is en goede kansen dat dit doorzet. Een goede vuistregel is dat hoe langer een trend al aanwezig is, hoe groter de kans dat hij nog een tijdje door blijft gaan. Maar uiteraard is dit geen wet van Meden en Perzen. Three black soldiers Zijn drie rode candles. Wat voor de white soldiers geldt gaat ook op voor de black soldiers, maar dan omgekeerd. De Hammer is een candle met een kleine romp en een lange schaduw. Dit is een 'bullish reversal pattern' -wat betekent dat de kans groot is dat de prijzen binnenkort gaan stijgen. De reden is simpel: de prijzen waren eerst aan het dalen, maar ergens in de periode van deze 'Hammer' zijn prijzen begonnen de andere kant op te bewegen; de lage prijs kon blijkbaar niet gehandhaafd worden. De Hanging Man is hetzelfde als de hammer, maar dan omgekeerd, oftewel hij volgt op een serie van groene candles, maar kon de hoge prijzen niet vast houden. De Inverted Hammer is een hammer op zijn kop, volgend op een serie van rode candles. De implicatie is dat prijzen moeite doen om te stijgen en in de periode van de 'inverted hammer' deden ze een eerste poging maar faalden. Er is dan een flinke kans dat prijzen het opnieuw zullen proberen in de volgende periode. De Shooting Star. Zelfde als de Inverted Hammer, maar na een aantal periodes van stijgende prijzen. . Er is nog veel meer forex informatie te halen uit candlestick charts, en er is ook veel meer te zeggen over candlestick patronen, maar dat zou voorbij het doel van deze 'forex cursus voor beginners' gaan. Maar als de candlestick patronen je aanspreken raden we je aan om het boek Candlestick Charting Explained, van Greg Morris te lezen.©2014 Forex Education